Home

Denk voel doespel kaart denken

Het Denk-Voel-Doe-Spel daagt mensen op een speelse en prikkelende manier uit om stil te staan bij het eigen denken-voelen-doen en meer begrip te krijgen voor de gevoelens en motieven van een ander. Het is gebaseerd op beproefde methodes die coaches en therapeuten gebruiken.
De mens achter de functie staat centraal: aan de hand van kaartjes met vragen en stellingen kan iedereen zijn of haar verhaal vertellen en meningen en ervaringen uitwisselen. Zo kan in een uitnodigende setting worden stilgestaan bij onderwerpen die soms moeilijk zijn maar ook tot verdieping kunnen leiden.
Wat is het Denk-Voel-Doespel?